Veleposlaništvo RS Moskva /Novice /
07.03.2014  

Mednarodni dan žensk: Enakost žensk prinaša napredek za vse

Jutri praznujemo mednarodni dan žensk. Tokratni mednarodni dan žensk je posvečen temi "Enakost žensk prinaša napredek za vse". Čeprav se ta dan mednarodno obeležuje že več kot sto let in kljub velikemu napredku na področju enakosti spolov in opolnomočenja žensk, se ženske po vsem svetu še vedno soočajo z diskriminacijo, nasiljem, neenakimi možnostmi za izobraževanje in sodelovanje v družbenem življenju. Vključevanje in enakopravnost žensk, ki predstavljajo polovico svetovnega prebivalstva, družbi kot celoti prinaša napredek. Za skupen napredek družbe s pomočjo enakosti žensk si prizadeva tudi Slovenija v svojih zunanjepolitičnih prizadevanjih v okviru mednarodnih organizacij, v bilateralnih odnosih z državami in s podporo razvojnim projektom na terenu.

Z obeleževanjem mednarodnega dneva žena praznujemo socialni, politični in ekonomski napredek žensk, pri čemer je pozornost svetovne javnosti osredotočena tudi na področja, kjer so potrebna dodatna prizadevanja.

Ženske predstavljajo polovico svetovnega prebivalstva, zato je pomembno, da se upošteva tudi njihovo mnenje in predloge, saj s tem družba le pridobiva. Z odpravo neenakosti med spoloma ter udejanjanju kakovostnega izobraževanja ter ozaveščanja deklet in žensk, vključno z izobraževanjem za človekove pravice, bomo pomembno pripomogli k družbenemu in ekonomskemu opolnomočenju žensk. To je ključno tudi za odpravljanje revščine vseh ljudi ter izboljšanje življenja vseh in na vseh področjih. S tem bo ženskam namreč omogočeno, da bodo lahko ustrezno sodelovale in polno opravljale svojo vlogo v družbi, gospodarstvu, politiki, odločanju, na lokalni ravni, v mirovnih prizadevanjih, pravni državi itd. Družba enakopravno udeležbo žensk potrebuje. Za doseganje omenjenega je med drugim zelo pomembno spodbujanje sprejema in izvajanja ustreznih zakonov, odprava diskriminatornih zakonov in praks ter strukturnih ovir. Pri vseh omenjenih ukrepih je ključnega pomena sodelovanje moških in dečkov.

Na 58. zasedanju Komisije OZN za status žensk, ki se bo v New Yorku pričelo v ponedeljek, 10. marca in bo trajalo do 21. marca, bo posebna pozornost posvečena izzivom in dosežkom pri uresničevanju Razvojnih ciljev tisočletja za ženske in deklice. Tretji razvojni cilj tisočletja, ki je posvečen enakosti in opolnomočenju žensk še ni bil dosežen. Potreben bo načrt boljšega uresničevanja v prihodnji razvojni agendi po letu 2015. Pozornost na zasedanju bo posvečena tudi uresničevanju dokumentov, ki so bili sprejeti na zadnji, 4. svetovni konferenci o ženskah v Pekingu 1995. Zaveze dokumentov, ki so bili sprejeti pred 20-timi leti, še vedno predstavljajo neuresničeni cilj. Ravno tako ostajajo neuresničene zaveze iz dokumentov Konference Združenih narodov o populaciji in razvoju, ki je potekala v Kairu leta 1994 in je pomembno prispevala k krepitvi položaja žensk.

Ministrstvo za zunanje zadeve je v teh dneh opozarjalo na pomen prizadevanj za doseganje enakosti žensk, ki prinaša napredek za vse ljudi skozi aktivnosti slovenske diplomatsko-konzularne mreže. Na pravice žensk so v skupnih izjavah s predstavniki drugih držav ali mednarodnih organizacij opozorila naša predstavništva v Tokiu in Bukarešti, slovensko veleposlaništvo v Brasilii pa je skupaj z avstrijskimi in hrvaškim predstavništvom objavilo skupen članek ob mednarodnem dnevu žensk. Prav tako je bil ob tej priložnosti objavljen članek veleposlanic in veleposlanikov držav članic EU in delegacije EU. Izjavo za javnost ob tem mednarodnem dnevu so objavili tudi na slovenskem veleposlaništvu v Kairu in drugje.