Veleposlaništvo RS Moskva /Novice /
21.11.2012  

Obvestilo državljanom Republike Slovenije

Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Dalmatinova štev. 4, 1000 Ljubljana, je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, v Državni zbor vložil pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZURSSB). 

V postopku je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje zakonske pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o ZURSSB ponedeljek 19.11.2012, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov pa nedelja 23.12.2012

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: »PROTI SLABI BANKI« 

V času od 19.11.2012 do 23.12.2012 lahko volivci obrazec podpore potrdijo tudi na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

Skladno s 16b. členom ZRLI da volivec svojo podporo tako, da vpiše svoje osebne podatke na Obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat

Volivec izpolni prvi del obrazca (tukaj) in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba na veleposlaništvu preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva. 

Uradna oseba potrjen obrazec vrne volivcu, ki ga nato sam posreduje pobudniku na naslov: Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Dalmatinova štev. 4, 1000 Ljubljana.