Veleposlaništvo RS Moskva /Novice /
24.10.2011  

Volitve v Državni zbor Republike Slovenije

Spoštovani,

Kot smo Vaš že obvestili, bodo 4. decembra potekale predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije.

Tako kot do sedaj, bodo izseljenci, t.j. slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini, na naslove stalnega prebivališča prejeli obvestilo o razpisanih predčasnih volitvah v Državni zbor in načinih uresničevanja volilne pravice. Izseljenci lahko uresničujejo volilno pravico na Veleposlaništvu v državi, v kateri so vpisani v posebni volilni imenik ali po pošti, saj bodo vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini na svoj naslov prejeli tudi glasovnico in volilno karto. Izseljenci se lahko odločijo tudi za glasovanje na voliščih OMNIA v RS, vendar lahko na volišču v RS glasujejo le, če svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji oziroma upravni enoti najkasneje do 30. novembra 2011. Obrazec za glasovanje na volišču OMNIA je objavljen na spletni strani www.dvk.gov.si

Zdomci (državljani z začasnim prebivališčem v tujini ter zaposleni na predstavništvih) lahko uresničujejo svojo volilno pravico na veleposlaništvu, po pošti ali na svojem volišču v Republiki Sloveniji.

Zdomci, ki želijo voliti na Veleposlaništvu ali po pošti, morajo svojo namero pravočasno – in sicer najkasneje do 3. novembra 2011 – sporočiti Državni volilni komisiji.

Zahtevke za glasovanje po pošti ali na Veleposlaništvu volivec posreduje na naslov DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, na fax št.: +386 1 43 31 269 ali kot podpisan in skeniran zahtevek na elektronski naslov rvk@gov.si

Upoštevali se bodo le tisti zahtevki, ki bodo na naslov DVK prispeli najkasneje 30 dni pred izvedbo predčasnih volitev, to je do 3. novembra 2011.

Zbiranje podpisov volivcev v podporo posamezni listi kandidatov oz. kandidatu za poslanca, političnim strankam ali za poslance narodnih manjšin

Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor lahko kandidate za poslanke in poslance v DZ predlagajo politične stranke in volivke in volivci (v nadaljevanju volivec).

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih Državne volilne komisije (v priponki), ki so dosegljivi tudi na spletni stran www.dvk.gov.si

Obrazci so brezplačni.

Na podlagi 46. člena zakona lahko da volivec svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. V skladu s 47. členom zakona tudi tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva RS v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ RS.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo DKP RS ali osebo, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ RS.

Uradna oseba na DKP preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP RS oz. z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ RS.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu za vodenje evidence volilne pravice, zaradi vpisa podpore v računalniško evidenco.

RAZGRNITEV VOLILNIH IMENIKOV

V tednu med 24. in 28. oktobrom 2011 bo potekalo pakiranje posebnih volilnih imenikov (PVI) za razgrnitev in pošiljanje le-teh na vsa diplomatsko-konzularna predstavništva RS. Volilni imeniki za razgrnitev so na DKP posredovani z namenom ureditve vpisov v volilni imenik.

Vsak volivec ima pravico pregledati vpise v volilnem imeniku in opozoriti na napake ali pomanjkljivosti. Prosimo, da ste pozorni predvsem na pravilnost vpisa naslova in matičnih dejstev (sklenitev zakonske zveze, razveza, priznanje očetovstva…) je mogoče odpraviti le s posredovanjem tujega izpiska iz matične knjige.