Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Vizum za kratkoročno bivanje – schengenski vizum (vizum C) /

Vizum za kratkoročno bivanje – schengenski vizum (vizum C)

Vizum za kratkoročno bivanje (vizum C) je dovoljenje, ki tujcu dovoljuje vstop in začasno bivanje na ozemlju Republike Slovenije/schengenskega območja pod pogoji, določenimi v Vizumskem zakoniku.
Vizum se izda v tujčev potni list (ali drugo potno listino) v obliki vizumske nalepke. Vsakemu prosilcu, tudi otrokom, ki jim je vizum odobren, se izda vizumska nalepka. Če otrok nima lastne potne listine in je vpisan v potno listino enega od staršev, se v potno listino enega od staršev izdata dve vizumski nalepki.

Vizum za kratkoročno bivanje (vizum C) lahko izda vsaka schengenska država. Vizum za kratkoročno bivanje posamezniku omogoča:
• tranzit skozi schengensko območje ali bivanje na njem v trajanju do 90 dni v kateremkoli 180-dnevnem obdobju
• tranzit prek mednarodnih tranzitnih območij letališč v schengenskem območju.

Schengensko območje zajema 26 držav brez nadzora na notranjih mejah. Te so: Avstrija, Belgija, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Švica.

Če imate veljaven vizum, ki ga je izdala schengenska država, lahko obiščete tudi katerokoli drugo schengensko državo, razen če vam je bil izdan vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo, ki je ukazana na vizumski nalepki.

Na vizumu je prikazano, kolikokrat lahko vstopite v schengensko območje (en, dva ali več vstopov). V primeru vizuma za enkratni vstop se morate zavedati, da če zapustite schengensko območje in na primer obiščete Združeno kraljestvo, Irsko, Hrvaško, Rusijo ali Turčijo, ne boste mogli ponovno vstopiti v schengensko območje, ne da bi pridobili novi vizum. Zato je pomembno, da v vlogi za izdajo vizuma navedete, kolikokrat boste med svojim obiskom potovali v schengensko območje in iz njega.

Če imate vizum za večkratni vstop, lahko v schengenskem območju prebivate do 90 dni v kateremkoli 180-dnevnem obdobju. Bivanje lahko razdelite v več ločenih potovanj. Veljavnost vizuma za večkratni vstop je največ 5 let.Za postopek za pridobitev vizuma za kratkoročno bivanje (vizum C) za vstop v Republiko Slovenijo veljajo schengenska pravila, ki veljajo za vse schengenske države.

Pravni viri:
• Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik)