Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /

Novosti v vizumskem postopku

 

 

Vizumski postopek

SPLOŠNE INFORMACIJE O VIZUMSKEM POSTOPKU


OBRAZEC VLOGE 
Vlogo lahko izpolnete v slovenskem, ruskem ali angleškem jeziku (prve tri točke v vlogi morajo biti izpolnjene z latinskimi črkami). Vlogo mora prosilec podpisati na 3. in 4. strani


OBRAZEC GARANTNEGA PISMA
Garantno pismo je potrebno overiti na upravni enoti. Za pridobitev vizuma zadostuje fotokopija oz. faks garantnega pisma, pri čemer mora biti viden tudi pečat upravne enote o overitvi podpisa na garantnem pismu.

 

Konzularna taksa za pridobitev schengenskega vizuma je:
- za državljane Ruske federacije 35 EUR (70 EUR za hiter postopek)
- za državljane drugih držav 60 EUR
Konzularna taksa se plača ob vložitvi vloge v gotovini v EUR, znesek takse je natisnjen na izdani vizumski nalepki. 

 


ZA ZAČETEK VIZUMSKEGA POSTOPKA JE POTREBNO VLOGI PRILOŽITI SPREMNE DOKUMENTE GLEDE NA NAMEN POTI. POZORNO SI PREBERITE SEZNAM ZAHTEVANIH DOKUMENTOV IN PRIPRAVITE USTREZNO DOKUMENTACIJO. 

Dokumentacijo za pridobitev vizuma mora prosilec predložiti osebno ali po pooblaščencu, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom. Veleposlaništvo lahko v vsakem primeru prosilca povabi na osebni razgovor.

Postopek za izdajo vizuma traja običajno 5 delovnih dni od vložitve popolne vloge. V skladu z veljavno zakonodajo lahko postopek obravnave vizumske vloge traja od 10 do 30 dni.

V primeru zavrnitve izdaje vizuma je pri veleposlaništvu mogoče podati pisno pritožbo. Pritožbo, v slovenskem jeziku, mora stranka vložiti v roku 8 dni od vročitve obvestila o zavrnitvi vloge za izdajo vizuma. Odločitev o pritožbi je v pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Konzularna taksa za pritožbo na zavrnitev izdaje vizuma znaša 153 EUR. V času reševanja pritožbe ni možna obravnava nove vloge za vizum.

Smernice glede fotografije 

Tabela priznanih dokumentov s strani držav Schengenskega območja.

Zahteva za seznanitev s podatki v Nacionalnem Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (N.SIS)

 


OPOZORILO: Ker se na spletnih straneh nekaterih agencij nahaja LAŽNA informacija o višini konzularnih taks za vizumske postopke, Veleposlaništvo Republike Slovenije obvešča vse vizumske prosilce, da je konzularna taksa za vizumski postopek ENOTNA in ni povezana z veljavnostjo vizuma (za veljavnost vizuma od 1 dneva do 5 let je konzularna taksa enaka). Nobeno plačilo posrednikom NI garancija za hitrejši vizumski postopek, NE za daljšo veljavnost vizuma, ŠE POSEBEJ PA NE za izdajo vizuma. 


Ozemeljska pristojnost in vizumsko zastopanje

PRISTOJNOST

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvi je pristojno za obravnavanje vlog prosilcev, ki so državljani Ruske federacije ali Turkmenistana in Tadžikistana ter zakonito prebivajo na ozemlju.

Na ozemlju Ruske federacije je poleg Veleposlaništva Republike Slovenije v Moskvi mogoče vlogo za pridobitev šengenskega vizuma za vstop v Slovenijo podati v:

  • Generalnem konzulatu/konzulatu Republike Latvije v Pskovu, Kaliningradu in St. Peterburgu
  • Generalnem konzulatu Republike Madžarske v Ekaterinburgu.


VIZUMSKO ZASTOPANJE

Državljani Republike Belorusije, ki nimajo prebivališča v Ruski federaciji, morajo vlogo podati v:

  • Minsku, na veleposlaništvu Nemčije ali
  • Vitebsku, na veleposlaništvu Latvije

Državljani Republike Kazahstan, ki nimajo prebivališča v Ruski federaciji, morajo vlogo za pridobitev vizuma podati v:

  • Astani, na Veleposlaništvu Avstrije ali
  • Almatyju, na Veleposlaništvu Madžarske Republike

Državljani Kirgiške republike, ki nimajo prebivališča v Ruski federaciji, morajo vlogo podati v:

  • Biškeku, na Veleposlaništvu Švicarske konfederacije

Državljani Republike Uzbekistan, ki nimajo prebivališča v Ruski federaciji, morajo vlogo podati v:

  • Taškentu, na Veleposlaništvu Italijanske Republike


Informacija o ostalih zastopanjih je dostopna na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.