Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Volitve/referendumi in potrjevanje obrazcev podpore /

Volitve/referendumi in potrjevanje obrazcev podpore v tujini

DRŽAVNA VOLINA KOMISIJA

Predčasne volitve v Državni zbor Repulike Slovenije

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/18 z dne 14. 4. 2018, je objavljen Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije. Splošno glasovanje na vseh voliščih v državi in v tujini bo potekalo v nedeljo, 3. 6. 2018. Za dan razpisa predčasnih volitev po tem odloku, s katerim začno teči roki za vsa volilna opravila, se šteje ponedeljek, 16. 4. 2018.

Volivce obveščamo, da bodo v nedeljo, 3. 6. 2018 od 9.00 do 17.00 ure po lokalnem času, volišča odprta na naslednjih diplomatskih predstavništvih in konzulatih  Republike Slovenije:
GK v Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP na Dunaju, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP v Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju,  VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu.

Volivci imajo od 6. 5. 2018 do 18. 5. 2018 pri kateri koli upravni enoti, diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, možnost vpogleda v podatke v evidenci volilne pravice. Vpogled je mogoč tudi prek državnega portala e-uprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba.html

 

PODPORA LISTI KANDIDATOV

V času od 16. 4. 2018 do 3. 5. 2018 lahko volivci na diplomatsko-konzularnih predstavništvih potrdijo obrazec podpore listi kandidatov in kandidatk.

Volivec lahko odda svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih samo enkrat.

Obrazci so objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-dz-2018

Svojo podporo listi kandidatov lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije.

Volivec izpolnjen obrazec podpore sam pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti.

 

MOŽNOSTI GLASOVANJA

A. Izseljenci – volivci s stalnim naslovom v tujini, lahko volilno pravico uresničujete na naslednje načine:

  1. 3. 6. 2018 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije,
  2. po pošti,
  3. na volišču na območju Republike Slovenije (volišče OMNIA), če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno posredovali Okrajni volilni komisiji, na območju katere boste glasovali ali Državni volilni komisiji. Zadnji rok za posredovanje tega obvestila Državni volilni komisiji je 30. 5. 2018.


Vlogo za glasovanje na volišču OMNIA lahko volivec odda preko portala e-uprava:
A. z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488
B. brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487
C. preko izpolnjenega obrazca Obr03 
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487 (objavljen v rubriki po pošti), ki ga pošlje na Državno volilno komisijo:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
• po faxu na številko 00 386 143 31 269
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenije

 

B. Zdomci – volivci, z začasnim naslovom v tujini ali volivci, ki ste v tujini slučajno, lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujete na naslednje načine:

  1. 3. 6. 2018 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije z odprtim voliščem, če pravočasno (to je do vključno 3. 5. 2018) Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati na diplomatsko-konzularnem predstavništvu,
  2. po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 3. 5. 2018 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti iz tujine.

Vsem volivcem zdomcem, ki želijo glasovati diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije z odprtim voliščem ali po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji.

Vlogo za zgoraj navedene načine uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala E-Uprava, ki omogoča:
A. oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488
B. oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487
C. preko izpolnjenega obrazca Obr02, https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487 (objavljen v rubriki po pošti) pošlje na Državno volilno komisijo:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
• po faxu na številko 00 386 143 31 269
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenije.

Več informacij najdete na spletni strani državne volilne komisije: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-drzavni-zbor-rs/volitve-v-drzavni-zbor-rs-2018

 

 

 

Ponovitev referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

Državna volilna komisija je dne 27. 3. 2018 sprejela Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/18. Ponovno glasovanje na referendumu bo v nedeljo, 13. 5. 2018.

Državljane in državljanke, ki imajo v tujini prijavljeno stalno prebivališče ali se v času izvedbe referenduma nahajajo v tujini, obveščamo, da bo:

                  v nedeljo, 13. maja 2018, med 9.00 in 17. 00,
                          za izvedbo referenduma odprto volišče
                          na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi

 

POMEMBNI ROKI:

do 27. 4. 2018 do 24. ure ima izseljenec (volivec s stalnim prebivališčem v tujini) možnost sporočiti Državni volilni komisiji, da želi glasovati po pošti iz tujine. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja (obrazec obvestila).
do  27. 4. 2018 do 24. ure ima zdomec (volivec, ki je začasno v tujini, ne glede na to ali ima v tujini prijavljeno začasno prebivališče ali ne) možnost sporočiti Državni volilni komisiji, da želi glasovati po pošti iz tujine ali da želi glasovati na diplomatsko-konzularnem predstavništvu z odprtim voliščem (obrazec obvestila).
do 9. 5. 2018 do 24. ure lahko izseljenci sporočijo Državni volilni komisiji, da bodo glasovali v RS, in sicer na OMNIA voliščih. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja (obrazec obvestila).

 

Volivci obvestila o načinu glasovanja lahko posredujejo elektronsko:
• s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
           https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3490
• brez kvalificiranega potrdila:
            https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3489

 

ali izpolnjen obrazec iz pošljejo na Državno volilno komisijo. To lahko storijo na tri načine:
     
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
• po faxu na številko 00 386 143 31 269
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Več informacij je na voljo na spletni strani Državne volilne komisije:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/ponovno-glasovanje-na-referendumu-o-ziugdt-2018

Drugi krog predsedniških volitev

Vse kaže, da bo za izvolitev predsednika republike treba izpeljati še drugi krog volitev, ki bo v nedeljo, 12. 11. 2017. Volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi bo tudi tokrat odprto med 9.00 in 17.00.

Zdomci, torej državljani, ki so začasno v tujini in bi želeli tudi v drugem krogu glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (DKP) z odprtim voliščem, morajo svojo namero o glasovanju sporočiti Državni volilni komisiji najpozneje do 27.10. 2017 do 24. ure.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejetega obvestila Državna volilna komisija ne bo upoštevala.


Zdomci lahko izpolnjen in podpisan obrazec, ki je na voljo tukaj, pošljejo na DVK:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si,
• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269,
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.

Zdomcem, ki so že v prvem obvestilu Državni volilni komisiji označili, da želijo glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu z odprtim voliščem tudi v primeru drugega kroga, obvestila ni treba ponovno pošiljati.


Izseljenci, državljani ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo:
1. na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik,
2. po pošti iz tujine.

Volivcu s stalnim prebivališčem v tujini (v nadaljnjem besedilu: izseljenec) bo Državna volilna komisija po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljeni naslov v tujini. Prav tako so izseljenci po uradni dolžnosti vpisani v poseben volilni imenik in lahko glasujejo tudi na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, če je tam vzpostavljeno volišče.


Izseljenci lahko glasujejo tudi na  posebnem volišču OMNIA.
Izseljenec, ki bo na dan ponovnega glasovanja, 12. 11. 2017, v Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t.i. volišče OMNIA. Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere uresničuje volilno pravico ali Državno volilno komisijo.

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:
A. prek portala eUprava na tej povezavi:
http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html
 
B. na obrazcu Obr. 03: Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) 
Obrazec lahko izseljenec pošlje na naslov okrajne volilne komisije:
• po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
• po faksu,
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kontaktni-podatki-okrajnih-volilnih-komisij-volilnih-enot-in-okrajev-okrajev


ali na naslov Državne volilne komisije:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si,
• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269,
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.


Državna volilna komisija ali okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najpozneje do 8. 11. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo volilna komisija ne bo upoštevala.

Več si lahko preberete na spletni strani Državne volilne komisije: http://www.dvk-rs.si/index.php/si

24. 08. 2017

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2017

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 43/17, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo, 22.10.2017. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21.8.2017.

DAJANJE PODPORE VOLIVCEV V POSTOPKU DOLOČANJA KANDIDATUR ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Skladno z določbami Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/013 – odl. US) lahko kandidate za predsednika predlagajo poslanci državnega zbora, politične stranke in volivci. Poslanci določajo kandidate s podpisovanjem. Kandidata lahko določi najmanj deset (10) poslancev državnega zbora. Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenem z njihovimi pravili. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dve ali več političnih strank lahko določijo skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh (3) poslancev državnega zbora ali najmanj tri tisoč (3.000) volivcev. Volivci pa lahko določajo kandidate s podpisovanjem. Posamezno kandidaturo lahko določi skupina najmanj pet tisoč (5.000) volivcev. Predlog kandidature se vloži neposredno pri Državni volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja.

Dajanje podpore volivcev oziroma poslancev državnega zbora, v postopku določanja kandidatur za predsednika republike, bo potekalo v času od 21.8.2017 do vključno 27.9.2017 na predpisanih obrazcih. Navodila in obrazci za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike 2017, so objavljena v Uradnem listu RS št. 40/17 z dne 21.7.2017:

- obrazec P-1 za podporo, ki jo da volivec kandidaturi za predsednika republike in
- obrazec P-2 za podporo, ki jo da poslanec Državnega zbora RS kandidaturi za predsednika republike.
 
Obrazec P-1 je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/files/files/ObrP1_podpora_volivca.pdf

Svojo podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko konzularnega predstavništva.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore sam pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ta pa poskrbi, da se podana podpora pošlje upravni enoti za vpis v evidenco volilne pravice.

Dodatna pojasnila o dajanju podpore kandidatom:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-predsednik-2017

GLASOVANJE NA VOLITVAH PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Volišča bodo odprta na naslednjih predstavništvih Republike Slovenije v tujini od 9.00 do 17.00 po lokalnem času:
GK v  Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP na Dunaju, VP V Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Tokiu, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu, Vatikanu.

Volivci v tujini

A. volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci), glasujejo na dva načina:

  1. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Sloveniji (v nadaljevanju: DKP);
  2. po pošti iz tujine.

Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji. Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf

Obvestilo volivec lahko pošlje na naslednje načine:

DVK  mora obvestilo volivca prejeti najpozneje do 21.09.2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

B. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci):

Volivcu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci), bo DVK po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljen naslov v tujini.

Volivci s stalnim naslovom v tujini, vpisani v posebni volilni imenik (izseljenci), lahko glasujejo:

  • po pošti ali
  • na diplomatsko-konzularnem predstavništvu z odprtim voliščem ali
  • na posebnem volišču OMNIA v Republiki Sloveniji, če se bodo na dan izvedbe volitev nahajali v RS.

Glasovanje na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«
Izseljenec, ki bo na dan glasovanja, t.j. 22. 10. 2017, v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t.i. volišča »OMNIA«. Izseljenci morajo svojo namero, da bodo glasovali na t.i. voliščih »OMNIA«, sporočiti DVK ali okrajni volilni komisiji najkasneje do 18.10.2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja.

Obvestilo je mogoče najti na obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03«:
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr03_glasovanje_na_voliscu_izseljenci.pdf

Obvestilo je možno posredovati:
1. preko portala eUprava, na povezavi: http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html;
2. na DVK
- po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
- po faksu na številko 00 386 143 31 269 ali
- po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
3. na okrajne volilne komisije:
- po pošti na naslov okrajne volilne komisije ali
- po faksu ali
- po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.

Dodatna pojasnila in informacije:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-predsednika-rs/volitve-predsednika-rs-leto-2017

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-volitve-predsednika-republike-2017