Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Potni listi in osebne izkaznice /

POTNI LISTI

SPLOŠNO O POTNIH LISTIH

Republika Slovenija (RS) je dne 28. 8. 2006 začela izdajati biometrične potne listine z biometrijo podobe obraza, dne 28. 6. 2009 pa novo generacijo biometričnih potnih listov, ki vključujejo tudi biometrijo dveh prstnih odtisov. Potni listi izdani po 1. 3. 2001 (rdeče barve) ostajajo veljavni do izteka njihovega siceršnjega roka veljavnosti.

Ker je potni list pomemben dokument, morate z njim skrbno ravnati in ga primerno hraniti.

VELJAVNOST

Državljanu RS, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta, v kolikor ne dokaže, da je v primeru odtujitve z njim ravnal z »dolžno skrbnostjo« in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje.

Državljanu RS, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo 3 let, državljanu staremu od treh do osemnajst let pa z veljavnostjo 5 let.
Polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo 10 let.

VLOGA

Državljani RS, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo na Veleposlaništvu RS v Moskvi (ali na upravni enoti v RS). Vložitev vloge je možna le OSEBNO, saj se v postopku preverja identiteta in skladnost biometrične fotografije z dejansko podobo. Na vlogo se mora stranka tudi lastnoročno podpisati, uradna oseba pa vsem državljanom, starejšim od 12 let, odvzame prstna odtisa. 

S seboj je potrebno prinesti:
• star oz. pretečeni potni list Republike Slovenije
• biometrično fotografijo
• osebni dokument
• (če je potrebno) potrdilo o prebivališču
• poravnati konzularno takso

Vpisa mladoletnih otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list. Pri oddaji vlogi ga mora spremljati zakoniti zastopnik. Če je star 12 let, se mu zajamejo tudi prstni odtisi.

BIOMETRIČNA FOTOGRAFIJA - IZREDNO POMEMBNO

Primer ustrezne fotografije in šablono najdete tukaj.

K vlogi je potrebno predložiti biometrično fotografijo. Veleposlaništvo lahko vlogo posreduje naprej le z ustrezno biometrično fotografijo. Standarde za slike je potrebno strogo upoštevati, saj lahko v nasprotnem primeru proizvajalec vlogo zavrne.

Aktualna fotografija mora kazati pravo podobo in ne sme biti retuširana, izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju, velikosti 35X45 mm. Prosilec mora biti slikan od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal, ipd. Zobje se ne smejo videti. V primeru, da nosite očala z dioptrijo, bodite pozorni, da ni odseva očal na fotografiji. Osebe, ki po svoji navadi ali iz verskih razlogov nosijo ruto ali čepico kot znak verske pripadnosti, smejo IZJEMOMA priložiti fotografijo, na kateri so slikani s pokrivalom, vendar od spredaj in z odkritim čelom.

KONZULARNE TAKSE ZA POTNE LISTE na veleposlaništvu

- 109 EUR - veljavnost 10 let (za vse polnoletne osebe)

- 70 EUR - veljavnost 5 let (za osebe od 3 do 18 let starosti)

- 51 EUR - veljavnost 3 leta (za osebe do 3. let starosti)

- 41 EUR - veljavnost 1 leta (v primerih večkratnih izgub potnega lista se lahko zaračuna tudi drugačno takso)

Konzularna taksa je lahko tudi višja, in sicer v primeru prioritetne obravnave ali neskrbnega ravnanja in posledične odtujitve dokumenta.

Konzularno takso se plača v konzularni pisarni v EUR.

Uporabne informacije Ministrstva za notranje zadeve o potnih listih

Uporabne informacije E-uprave o potnih listih


OSEBNE IZKAZNICE

Slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko od 1. marca 2013 vlogo za izdajo nove osebne izkaznice vložijo tudi na Veleposlaništvu RS v Moskvi. Vlogo mora vsak državljan RS vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik. Otrok mora biti na veleposlaništvu navzoč po dopolnjenem 8. letu starosti.


Za novo osebno izkaznico je potrebno predložiti naslednje:
a) biometrično fotografijo; 
b) staro osebno izkaznico (v kolikor je še nimate, pa veljavno javno listino s fotografijo ali drugi dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. rojstni list);
c) Vlogo za osebno izkaznico (izpolnite jo na veleposlaništvu).
 
Veljavnost osebne izkaznice:
- Trajna osebna izkaznica za osebe od 70. leta starosti.
- 10 let za odrasle osebe od 18. do 70. leta starosti.
- 5 let za otroke od 3.-18. leta starosti
- 3 leta za otroke do 3. leta starosti
 
Takse:
- otroci do 3. leta starosti: 44€
- otroci od 3. - 18. leta starosti: 60€
- odrasli: 76€

Naznanitev pogrešitve osebne izkaznice – takse prosto (s sabo je potrebno prinesti policijsko prijavo pogrešitve dokumenta).