Veleposlaništvo RS Moskva /Gospodarsko sodelovanje /Ruska federacija /

Ruska federacija

Bilateralno gospodarsko sodelovanje med državama

V zadnjih letih je v Ruski Federaciji zabeležena zmerna gospodarska rast, kljub omejevalnim ukrepom EU in ZDA, ter obratnim ruskim omejevalnim ukrepom. Pri sodelovanju z ruskimi podjetji veljajo specifične okoliščine poslovanja in mednarodna konkurenca.

Med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo poteka kontinuiran dialog. Redna srečanja na visoki ravni prispevajo h krepitvi vsestranskega sodelovanja med državama. V septembru je v Moskvi predviden obisk predsednika vlade Republike Slovenije Marjana Šarca ob spremstvu nekaterih ministrov in manjše gospodarske delegacije. Pomemben instrument poglabljanja sodelovanja na trgovinsko-gospodarskem in znanstveno-tehničnem področju predstavlja medvladna komisija, ki ji sopredsedujeta minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Miroslav Cerar in minister za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacije Ruske federacije Konstantin Noskov. Zadnje zasedanje komisije je potekalo junija v Republiki Sloveniji.

Rezultati dobrega sodelovanja med državama se odražajo skozi statistične pokazatelje. Rusija je 9. najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije. Obseg blagovne menjave med državama je leta 2018 znašal 1,16 milijarde EUR, kar je 2,4% več kot v 2017. Pozitiven trend se nadaljuje tudi v letu 2019, predvsem zaradi povečanja uvoza energentov iz Ruske federacije. Mnogo podjetij v Rusiji lokalizira proizvodnjo. 41% slovenskega izvoza predstavljajo farmacevtski izdelki, veliko izvozimo premaznih sredstev ter elektrotermičnih, električnih aparatov. 85 % uvoza predstavljajo mineralna goriva ter aluminij.
RF se nahaja na 5. mestu po vrednosti slovenskih neposrednih naložb v tujini. Njihova vrednost je konec leta 2018 znašala 356,8 mio EUR, kar jo uvršča po višini slovenskih investicij takoj za trge nekdanje Jugoslavije. Ruski kapital je prisoten v Sloveniji na področju predelave kovin, bančninštva in hotelirstva. Rusija je na 10. mestu po ustvarjenem številu turističnih nočitev. Na turističnem sejmu MITT v Moskvi je Slovenija prejela nagrado "Best Spa Destination".

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS z ruskimi pokrajinami sklepa memorandume o sodelovanju. Trenutno jih je v veljavi  devet: z Moskovsko, Samarsko, Leningrajsko, Altajsko, Uljanovsko, Jaroslavsko in Vladimirsko pokrajino, Republiko Tatarstan ter mestom Moskva.

Poslovno okolje

Ruski trg velja za dokaj specifičnega, česar se morajo zavedati podjetja, ki vstopajo na trg. Pri odpiranju predstavništev in podjetij je priporočljivo sodelovati s pravniki/ svetovalci, ki lahko izvedejo postopek odpiranja in pripravo potrebnih aktov v treh do petih tednih. Upoštevati je potrebno postopke za registracijo in ureditev delovne vize tako za slovenske državljane, kot za tuje zaposlene v predstavništvih. Stroški delovanja predstavništva ali podjetij so visoki (zlasti v Moskvi in večjih regijskih centrih), mednarodna konkurenca je močna.

Težave pri poslovanju podjetij predstavljajo pogosti pregledi delovanja tujih podjetij s strani najrazličnejših administrativnih (davčnih, sanitarnih ipd.) državnih organov in pogosto spreminjanje, dopolnjevanje poslovne in davčne zakonodaje.

Med osrednjimi dejavniki pravno- institucionalnega okolja, ki zavirajo hitrejšo modernizacijo ruskega gospodarstva in učinkovitejše delovanje tujih gospodarskih subjektov, velja izpostaviti težavnost, nepreglednost in kompleksnost javne uprave ter državne administracije na vseh nivojih (zveznem/ federalnem, regionalnem in lokalnem), arbitrarno tolmačenje zakonodaje in predpisov s strani administrativno-upravnih organov, nekonsistentnost pri izvrševanju posameznih upravnih in administrativnih predpisov (spreminjanje »pravil igre«) in pogosto povzročanje dodatnih nepreglednih in zapletenih procedur pri upravno-administrativnih postopkih najrazličnejših vrst.

V Rusiji imamo častne konzule v St. Peterburgu. Nižnem Novogorodu in Jekaterinburgu ter poslovni klub v samarskem mestu Togliatti.

Koristne povezave:

- Izvozno okno: informacije o poslovnem okolju Rusije, sodelovanju s Slovenijo, poslovanju na ruskem trgu, ustanavljanju družb, poslovnih priložnostih v Rusiji

Slovensko-ruski poslovni klubi v Togliatti