Veleposlaništvo RS Moskva /Gospodarsko sodelovanje /Ruska federacija /

Ruska federacija

Bilateralno gospodarsko sodelovanje med državama

Interes slovenskih podjetij za nastopanje na ruskem trgu se iz leta v leto povečuje, k čemur je prispevala tudi pozitivna gospodarska rast v RF v zadnjih letih. Vsekakor pa za sodelovanje z ruskimi podjetji še naprej veljajo specifične okoliščine poslovanja in težka mednarodna konkurenca.

V zadnjih letih so bili izmenjani številni obiski najvišjih predstavnikov Slovenije in Rusije, ki so še dodatno prispevali k krepitvi vsestranskega sodelovanja med državama. Pomemben instrument poglabljanja sodelovanja na trgovinskem, gospodarskem in znanstveno-tehničnem področju predstavlja medvladna komisija, ki ji sopredsedujeta minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Karl Erjavec in minister za zveze in množične komunikacije Ruske federacije Nikolaj Nikiforov.

Rezultati dobrega sodelovanja med državama se odražajo tudi skozi statistične pokazatelje, kot sta v prvi vrsti blagovna in storitvena menjava med državama. Rusija je 7. najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije, se nahaja na 5. mestu po vrednosti slovenskih neposrednih naložb v tujini in na 4. mestu po ustvarjenem številu turističnih nočitev.

Obseg blagovne menjave med državama je v letu 2014 znašal 1,4 milijarde EUR, kar predstavlja 4,4% zmanjšanje v primerjavi z rekordnim letom 2013. Na strani storitvene menjave smo v letu 2014 beležili pozitiven trend; z 238 milijoni EUR je bila doseženo 1% povečanje v primerjavi z letom 2013. Več kot 70% vrednosti blagovne menjave predstavlja izvoz iz Slovenije (zdravila, elektrotermični in električni aparati, premazna sredstva), uvoz pa v glavnem predstavljajo naftni plini in olja, surov aluminij in nikelj.    

Ruska federacija ostaja pomembna tudi z vidika slovenskih izhodnih investicij in se med vsemi državami nahaja na petem mestu takoj za trgi nekdanje Jugoslavije. Vrednost slovenskih neposrednih naložb v Ruski federaciji je tako konec leta 2014 znašala 307,7 mio EUR oz. 5,8% vseh slovenskih neposrednih naložb v tujini. Vrednost tujih neposrednih naložb iz Ruske federacije v Republiko Slovenijo pa je konec leta 2014 znašala 47,4 mio EUR.

Slovenija veliko pozornosti namenja krepitvi sodelovanja z ruskimi pokrajinami. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS s pokrajinami Ruske federacije sklepa memorandume o sodelovanju. Omenjeni memorandumi so sklenjeni z 9 subjekti Ruske federacije (Moskovsko, Samarsko, Leningrajsko, Altajsko, Uljanovsko, Jaroslavsko in Vladimirsko pokrajino, Republiko Tatarstan ter mestom Moskva). V pripravi so še memorandumi o sodelovanju s pokrajino Nižnji Novgorod in Novosibirsko pokrajino.

Poslovno okolje

Ruski trg velja za dokaj specifičnega, česar se morajo zavedati podjetja, ki šele vstopajo na ta trg. Pri odpiranju predstavništev in podjetij je priporočljivo sodelovati s pravnim/svetovalnim podjetjem, ki lahko izvede postopek odpiranja in pripravo nujno potrebnih aktov v treh do petih tednih. Upoštevati pa je potrebno, da potem potekajo dolgotrajni postopki za registracijo in ureditev delovne vize tako za slovenske državljane, kot tudi za tuje zaposlene v teh predstavništvih. Stroški delovanja predstavništva ali podjetij so zelo visoki (zlasti v Moskvi in večjih regijskih centrih), vsa svetovna konkurenca pa je prisotna na ruskem trgu.

Težave pri poslovanju podjetij predstavljajo pogosti pregledi delovanja tujih podjetij s strani najrazličnejših administrativnih (davčnih, sanitarnih ipd.) organov RF, kot prav tako pogosto spreminjanje oziroma dopolnjevanje poslovne in davčne zakonodaje.

Med osrednjimi dejavniki pravno-institucionalnega okolja, ki zavirajo hitrejšo modernizacijo ruskega gospodarstva in predvsem še večjo oz. bolj učinkovito delovanje tujih gospodarskih subjektov v RF, velja izpostaviti težavnost, nepreglednost in kompleksnost javne uprave ter državne administracije na vseh nivojih (zveznem/federalnem, regionalnem in lokalnem), arbitrarno tolmačenje zakonodaje in predpisov s strani administrativno-upravnih organov, nekonsistentnost pri izvrševanju posameznih upravnih in administrativnih predpisov (spreminjanje »pravil igre«) in pogosto povzročanje dodatnih nepreglednih in zapletenih procedur pri upravno-administrativnih postopkih najrazličnejših vrst.

Koristne povezave:

- Izvozno okno: informacije o poslovnem okolju Rusije, sodelovanju s Slovenijo, poslovanju na ruskem trgu, ustanavljanju družb, poslovnih priložnostih v Rusiji

Slovensko-ruski poslovni klubi v Rusiji