Veleposlaništvo RS Moskva /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

Kdo smo?

  

Kako vam lahko pomagamo?

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvi je poleg Ruske federacije odgovorno tudi za podporo in pospeševanje gospodarskih in trgovinskih odnosov Republike Slovenije z ostalimi državami naše akreditacije: Belorusijo, Kazahstanom, Kirgizijo, Tadžikistanom, Turkmenistanom in Uzbekistanom.

Delovanje veleposlaništva je prvenstveno usmerjeno na podporo slovenski državi in podjetjem pri delovanju na trgih naše akreditacije, poleg tega pa nudimo podporo tudi podjetjem iz prej naštetih držav pri navezovanju stikov s potencialnimi slovenskimi poslovnimi partnerji, posredujemo informacije o gospodarskem položaju v Republiki Sloveniji, pogojih poslovanja in investicijskih priložnostih.

Med osnovne naloge gospodarskega oddelka sodijo:

 • pomoč pri navezavi stikov z ministrstvi, drugimi državnimi institucijami, gospodarskimi zbornicami, poslovnimi združenji, mediji, na državni in regionalni ravni ter povezovanje le-teh s tovrstnimi institucijami v Sloveniji;
 • pomoč pri reševanju problematike, izpostavljene s strani ministrstev, ostalih institucij in podjetij;
 • organizacijo in sodelovanje na poslovnih srečanjih (poslovnih delegacij), sejemskih in drugih predstavitvah, seminarjih in konferencah ter drugih promocijskih dogodkih;
 • informacije o poslovnih priložnostih, mednarodnih razpisih, panogah, sejmih, aktualnih za slovenske institucije in podjetja;
 • zbiranje in posredovanje poslovnih informacij in poslovnih priložnosti;
 • svetovalno podporo pri vstopu na trge države sprejemnice;
 • pomoč podjetjem pri navezavi stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji;
 • svetovalno in informacijsko podporo potencialnim tujim investitorjem;
 • promocijo in pospeševanje vhodnih neposrednih tujih investicijah v Sloveniji.

Poleg neposredne podpore podjetjem zagotavljamo tudi:

 • pregled in analizo makroekonomskega stanja v državah akreditacije;
 • koordinacijo institucionalnega bilateralnega gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in državami akreditacije ter
 • koordinacijo gospodarskih aktivnosti, povezanih z EU in mednarodnimi organizacijami.

POMEMBNO!!!

Podjetjem in drugim zainteresiranim osebam sporočamo, da Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ruski federaciji NE opravlja nalog posrednika pri pridobivanju vizumov za vstop v države akreditacije (Ruska federacije, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan). Za pridobitev vizuma v navedene države se je potrebno obrniti neposredno na pristojna veleposlaništva navedenih držav. Njihove kontakte lahko najdete na naslednji povezavi: http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/.


S kom sodelujemo?

Pri svojem delovanju s področja gospodarske diplomacije veleposlaništvo v Moskvi še posebej poglobljeno sodeluje s številnimi slovenskimi in ruskimi gospodarskimi subjekti, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Javno agencijo republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT, Gospodarsko zbornico RS, Slovensko-ruskim poslovnim klubom v Moskvi in Slovensko-ruskim poslovnim svetom ter številnimi institucijami ostalih držav akreditacije.

Stik s slovenskimi podjetji

V kolikor imate kakršno koli vprašanje, potrebujete konkretno pomoč oz. bi potrebovali specifične informacije o posameznem trgu, nam posredujte izpolnjen vprašalnik, ki nam bo omogočil vzpostavitev učinkovitega sodelovanja. 

  

Koristne povezave v Republiki Sloveniji: