Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Vizumske takse /

Vizumske takse

Vizumska taksa se zaračuna ob oddaji vloge. Če vizumsko vlogo umaknete ali če se izdaja vizuma zavrne, se vizumska taksa ne povrne.


Splošne vizumske takse:
 
• 35 EUR (v skladu s sporazumi o vizumskih olajšavah: državljani Albanije, Armenije, Azerbadžana, BIH, Gruzije, Severne Makedonije, Moldavije, Črne gore, Rusije, Srbije in Ukrajine);
• 70 EUR (v primeru hitrega postopka za državljane Ruske federacije na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o poenostavitvi izdajanja vizumov državljanom Evropske unije in Ruske federacije);
• 80 EUR za državljani tretjih držav nad 12 let starosti, 40 EUR državljani tretjih držav stari med 6 in 12 let.

Plačila vizumske takse so oproščeni prosilci, ki spadajo v eno od teh kategorij:
a) otroci do 6 let;
b) učenci, dijaki in študentje, podiplomski študentje in učitelji spremljevalci, ki se za bivanje odločijo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja;
c) raziskovalci iz tretjih držav, ki potujejo zaradi opravljanja znanstvenih raziskav, kakor je opredeljeno v Priporočilu št. 2005/761/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 za olajšanje izdaje enotnih vizumov, ki jih države članice izdajajo za kratkoročno bivanje raziskovalcem iz tretjih držav, ki potujejo znotraj Skupnosti z namenom izvajanja znanstvenih raziskav;
d) predstavniki neprofitnih organizacij, stari 25 let ali mlajši, ki se udeležujejo seminarjev, konferenc, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkov, ki jih organizirajo neprofitne organizacije;
e) imetniki diplomatskih in službenih potnih listov;
f) družinski člani državljanov EU in Švice, za katere velja Direktiva št. 2004/38/ES.

Dodatno so naslednje kategorije ruskih državljanov oproščene plačila vizumske takse na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o poenostavitvi izdajanja vizumov državljanom Evropske unije in Ruske federacije:
a) bližnji sorodniki – zakonci, otroci (vključno s posvojenimi), starši (vključno s skrbniki), stari starši in vnuki državljanov Ruske federacije, ki zakonito prebivajo na ozemlju Republike Slovenije;
b) člani uradnih delegacij, ki v skladu z uradnim povabilom sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju Republike Slovenije pripravijo medvladne organizacije;
c) člani nacionalnih in regionalnih vlad ter parlamentov, ustavnih in vrhovnih sodišč;
d) učenci, študenti, podiplomski študenti in učitelji za spremstvo, ki potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja;
e) invalidi in osebe, ki jih spremljajo, če je to potrebno;
f) osebe, ki so predložile dokazila o nujnosti svojega potovanja iz humanitarnih razlogov, vključno zaradi prejema nujnega zdravljenja, in oseba, ki takšno osebo spremlja, ali zaradi udeležbe na pogrebu bližnjega sorodnika ali zaradi obiska pri bližnjem sorodniku, ki je hudo bolan;
g) udeleženci mladinskih mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo;
h) udeleženci znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav;
i) udeleženci programov uradnih izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta.

SERVISNA PRISTOJBINA
V primeru oddaje vloge prek slovenskega vizumskega centra, ki ga upravlja VFS Global, prosilec plača še servisno pristojbino v zneski 25,5 EUR v rubeljski protivrednosti.