Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Ali potrebujem kratkoročni vizum za potovanje v schengenske države? /

Ali potrebujem kratkoročni vizum za potovanje v schengenske države?

Državljani Ruske federacije potrebujejo vizum za kratkoročno bivanje (vizum C) za kratkoročne obiske schengenskega območja.

Državljani drugih držav, ki prebivajo v Ruski federaciji: EU vodi seznam držav, katerih državljani morajo imeti vizum ob vstopu v schengensko območje, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te zahteve: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf


Upoštevajte, da tudi če ste državljan države, katere državljani so za bivanje v schengenskem območju izvzeti iz vizumske obveznosti, ta brezvizumski režim velja samo za kratkoročna bivanja, ki ne presegajo 90 dni in so neprofitne narave.

Imetniki dovoljenj za prebivanje, dovoljenj za ponovni vstop in vizumov za dolgoročno bivanje (vizum D), ki jih je izdala ena schengenska država, ne potrebujejo vizuma za vstop v druge schengenske države. Ti lahko v drugih schengenskih državah bivajo največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

Državljani Ruske federacije ali države članice EU, ki so imetniki diplomatskih potnih listov, lahko vstopijo v državo članico ali Rusko federacijo, jo zapustijo ali prečkajo njeno ozemlje brez vizuma – 11. člen Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o poenostavitvi izdajanja vizumov državljanom Evropske unije in Ruske federacije.

Državljani EGP in državljani Švice
Državljani druge države članice EGP (državljani EGP so državljani držav članic EU, Norveške, Islandije in Lihtenštajna) ali Švice lahko vstopijo v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali potno listino in ne potrebujejo dovoljenja za vstop (vizuma) ali dovoljenja za prebivanje ne glede na namen njihovega vstopa in bivanja v Republiki Sloveniji (vključno z vstopom z namenom zaposlitve, študija, samozaposlitve ali bivanja). Več o tem lahko preberete tukaj.

Državljani tretjih držav
Državljan tretje države, ki želi vstopiti v Republiko Slovenijo in tam bivati za turistične, poslovne, osebne ali druge namene, mora pridobiti vizum pred vstopom v državo, razen če ni državljan države, ki je izvzeta iz vizumske obveznosti (glej: seznam držav, katerih državljani morajo imeti vizum ob vstopu v schengensko območje, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te zahteve: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf) ali če ima eno od spodaj opisanih dovoljenj:

• Imetniki vizuma za kratkoročno bivanje (vizuma C), ki ga je izdala schengenska država, lahko v času veljavnosti vizuma vstopijo v Republiko Slovenijo in tam bivajo, dokler skupno bivanje na ozemlju schengenskega območja ne preseže 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju ali do konca veljavnosti vizuma, če vizum poteče pred koncem 90-dnevnega obdobja. Število dovoljenih dni za bivanje v schengenskem območju je mogoče izračunati z uporabo tega spletnega kalkulatorja.

• Imetniki dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala schengenska država, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo z dovoljenjem za prebivanje in veljavno potno listino ter bivajo v državi pod pogojem, da skupna dolžina bivanja na ozemlju vseh schengenskih držav, razen na ozemlju schengenske države, ki je dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju ali do konca veljavnosti dovoljenja za prebivanje, če veljavnost poteče pred koncem 90-dnevnega obdobja.

• Imetniki vizuma za dolgoročno bivanje (vizum D), ki ga je izdala schengenska država, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo s tem vizumom in veljavno potno listino ter bivajo v državi pod pogojem, da skupna dolžina bivanja na ozemlju vseh schengenskih držav, razen na ozemlju schengenske države, ki vizum za dolgoročno bivanje izdala, ne presega 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju ali do konca veljavnosti vizuma za dolgoročno bivanje, če veljavnost poteče pred koncem 90-dnevnega obdobja.

Glej tudi Uredbo (EU) 2018/1806 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in države, katerih državljani so izvzeti iz te zahteve.