Veleposlaništvo RS Moskva /Novice /
21.09.2020  

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela

Državni zbor Republike Slovenije je poslal obvestilo, da je Sindikat delavcev Migrantov Slovenije, zanj predsednik Sindikata Mario Fekonja in podpredsednik  Martin Ivec (dalje: pobudnik), na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela.

Kot prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev  je določen torek 15. 9. 2020 kot zadnji šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa petek 13. 11. 2020.

 V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih.

Obrazci in vzorec pravilno izpolnjenega obrazca so objavljeni v konzularnih navodilih v rubriki volitve in podrubriki Obrazci podpore volivca zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma, pobudi za spremembo ustave, pobudi za vložitev predloga zakona.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: »ZA VIŠJE NADOMESTILO«, šifra 854.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

Sindikat delavcev Migrantov Slovenije

Kraljeviča Marka ulica 19

2000 Maribor

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Upravna enota bo prejela elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila identiteto volivca.

V času, ko teče rok za zbiranje podpor morate zagotoviti in upoštevati, da v uradnih prostorih ni dovoljeno vzpodbujati strank za dajanje podpore ter, da na vidnem mestu objavite vzorec pravilno izpolnjenega obrazca podpore in naslov kamor volivec pošlje potrjen obrazec podpore.

Dodatna pojasnila lahko pridobite  na naslednjih telefonskih številkah in e-naslovih: +386 1 428-44-30,+386, +386 1 428-40-64, Renata.Blaznik(at)gov.si, Alenka.Colja(at)gov.si