Veleposlaništvo RS Moskva /Novice /
03.09.2020  

Potrjevanje obrazcev podpor pobudi za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah

Obveščamo vas, da  lahko volivci, ki imajo   prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v tujini,   v času zbiranja podpisov med 1.9.2020 in  30. 10. 2020  na veleposlaništvu podajo podporo pobudi na predpisanih obrazcih. 

Osebe lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na izpolnjenem obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju: DKP) ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.  

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenij.  

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje sam pobudniku na naslov:

 

Sindikat poštnih delavcev

p. p. 179

6000 Koper

 

 Pobudnik nato  poskrbi, da se podana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco, pošlje upravni enoti .