Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Potni list /

Izdaja novega potnega lista

KDO LAHKO ZAPROSI ZA NOV POTNI LIST IN KJE?
Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu v tujini.

Republika Slovenija izdaja potne liste z različno veljavnostjo:
1. državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo treh let;
2. državljanu staremu od treh do osemnajst let, se izda potni list z veljavnostjo pet let;
3. polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo deset let;
4. v izjemnih primerih, ko prstnih odtisov ni mogoče odvzeti zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.

ALI JE VLOGO POTREBNO PODATI OSEBNO NA VELEPOSLANIŠTVU?
Vloga za potni list mora biti zaradi identifikacije in odvzema prstnih odtisov vložena OSEBNO, in sicer le na Veleposlaništvu RS v Moskvi.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so otroci do 8. leta starosti).

Za nov potni list NI MOGOČE zaprositi na konzulatih, ki jih vodijo častni konzuli.

KAJ MORA BITI UREJENO, PREDEN LAHKO ZAPROSITE ZA NOV POTNI LIST?
Urejeno osebno ime

Če ste v času veljavnosti potnega lista spremenili osebno ime s poroko, morate pred izdajo novega potnega lista z novim osebnim imenom urediti naknadni vpis poroke v matični register RS.

Urejen stalni naslov

Pred podajo vloge za potni list morajo državljani urediti prijavo stalnega ali začasnega prebivališča v tujini v registru stalnega prebivalstva Slovenije.

BIOMETRIJA
Od leta 2009 Republika Slovenija izdaja biometrične potne listine z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov.

Slovenska zakonodaja glede biometrije prstnih odtisov določa:
- prstni odtisi se odvzamejo vsem, ki so starejši od 12 let;
- državljanu se ob vložitvi vloge z elektronsko napravo (posebnim čitalcem prstnih odtisov) odvzameta prstna odtisa levega in desnega kazalca. Zaradi zdravstvenih razlogov se lahko odvzame tudi prstni odtis drugega prsta (odtis sredinca, prstanca ali palca);
- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave (npr. opekline, ureznine oz. druge poškodbe, za katere se predvideva, da bodo pozdravljene), ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov, vendar zgolj z veljavnostjo enega leta;
- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov trajne narave (npr. oseba brez prstov ali s trajnimi poškodbami prstov) ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov s standardno veljavnostjo;
- odvzeti prstni odtisi se v evidenci potnih listin ne hranijo; izbrišejo se po vpisu datuma prejema potnega lista.

TERMIN

Pišite nam na elektronski naslov sloembassy.moscow(at)gov.si, da se dogovorimo za dan in uro oddaje vloge na veleposlaništvu.

Priporočamo, da za novi potni list zaprosite pravočasno. Veleposlaništvo bo potni list prejelo v okvirno 10 dneh po oddaji vloge, v kolikor prosilec izpolnjuje pogoje za izdajo.

KAJ MORATE PRINESTI S SEBOJ:
1. Stari potni list Republike Slovenije
Če potnega lista RS nimate, predložite osebni dokument s fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.

2. Fotografija
Ena fotografija (prosimo natančno preučite navodila in fotografa opozorite na zahteve):
  • obraz naj ne bi zajemal več kot 70 % fotografije (na vseh štirih straneh mora biti od 3 do 5 mm praznega prostora od glave do roba)
  • slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlo rjavo ali svetlo modro
  • oseba ne sme kazati zob
  • glava poravnana, nos na sredini slike
  • ostrina in kontrast sta pomembna
  • obraz enakomerno osvetljen in brez senc
  • za osebe, ki nosijo očala: okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne sme biti vidnega odseva
  • pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati leže)
  • pri svetlolasih oz. belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika.

3. Konzularna taksa
Konzularno takso je mogoče poravnati neposredno na veleposlaništvu ob podaji vloge. Sprejema se le gotovinsko plačilo v EUR.

Konzularna taksa znaša:
- 115 EUR za potni list z veljavnostjo 10. let – za vse polnoletne osebe
- 76 EUR za potni list z veljavnostjo 5. let – za osebe od 3 do 18 let starosti
- 57 EUR za potni list z veljavnostjo 3. let – za osebe do 3 let starosti
- 47 EUR za potni list z veljavnostjo 1. leta – v primeru, ko prstnih odtisov zaradi zdravstvenih razlogov začasne narave ni mogoče odvzeti