Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Kje, kdaj in kako lahko zaprosim za kratkoročni vizum? /

Splošne informacije

Prosilci za vizum za kratkoročno bivanje (vizum C) morajo vlogo oddati pri diplomatskem predstavništvu schengenske države, ozemlje katere je edini ali glavni cilj potovanja. Ob obisku več schengenskih držav je glavni cilj država, v kateri bo bivanje najdaljše. Če je trajanje bivanja v več schengenskih državah enako, se šteje, da je glavni cilj država, ki je najbolj povezana z glavnim namenom potovanja (na primer sodelovanje na konferenci, sodelovanje na sejmu ali poslovno srečanje). Če na podlagi teh meril ni mogoče določiti glavnega cilja, je treba vlogo oddati pri diplomatskem predstavništvu schengenske države, ki je prva država vstopa.

Če je ozemlje Republike Slovenije edini ali glavni cilj potovanja, je treba vlogo za izdajo vizuma oddati pri diplomatskem predstavništvu Republike Slovenije.

Prosilci morajo vlogo za izdajo vizuma oddati v državi, katere so državljani ali ki jim je izdala dovoljenje za prebivanje. Če v tej državi ni diplomatskega predstavništva Republike Slovenije, se vloga za izdajo vizuma vloži pri diplomatskem predstavništvu, ki je akreditirano za to državo (običajno v sosednji državi) ali na diplomatskem predstavništvu druge schengenske države, če je Republika Slovenija s to državo sklenila sporazum o zastopanju.

Kdaj zaprositi za vizum za kratkoročno bivanje (vizum C)?

Vlogo za vizum lahko oddate največ 6 mesecev in najpozneje 15 dni pred načrtovanim potovanjem. Če vizumsko vlogo oddate manj kot 15 dni pred potovanjem, vaša vloga morda ne bo pravočasno obdelana. Zato predlagamo, da pravočasno načrtujete potovanje in za vizum zaprosite dovolj zgodaj.

O vizumski vlogi se načeloma odloči v 15 koledarskih dneh. V posameznih primerih se to obdobje lahko podaljša na 30 in izjemoma na 60 dni, če je treba vlogo dodatno pregledati ali če se zahtevajo dodatni dokumenti.

Nekatere schengenske države zahtevajo, da se druge schengenske države med obravnavno vlog državljanov določenih držav z njimi posvetujejo. Sam postopek posvetovanja lahko vizumski postopek podaljša za več dni. Takšno posvetovanje je trenutno potrebno za državljane držav, ki so naštete tukaj. Podobno lahko nekatere schengenske države zahtevajo, da so obveščene o izdaji vizuma za državljane določenih tretjih držav, ki so navedene tukaj.

Upoštevati je treba tudi državne praznike namembne države schengenskega območja in države, v kateri želite oddati vlogo za izdajo vizuma. Imetniki vizuma za večkratni vstop, ki velja vsaj šest mesecev, lahko vložijo prošnjo za izdajo novega vizuma pred potekom veljavnosti takega vizuma.

Vizumski postopek (v primeru popolne vloge) na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi lahko traja do 15 dni. Veleposlaništvo o izdaji vizuma običajno odloči v 5 delovnih dneh.

Če je vloga nepopolna, sicer pa dopustna, prosilec prejme obvestilo o manjkajočih dokumentih in je seznanjen z rokom za njihovo oddajo (3 delovni dnevi).

Ko se morate zaradi nujnega primere (npr. smrti ali nesreče družinskega člana) nemudoma odpraviti na pot v Slovenijo, se lahko obrnete na slovensko veleposlaništvo po telefonu ali elektronski pošti, ki vam bo omogočilo čimprejšnjo oddajo vizumske vloge.

 

 

Kje zaprositi za vizum za kratkoročno bivanje (vizum C)?

Slovensko veleposlaništvo v Moskvi sprejema vloge za izdajo kratkoročnih vizumov državljanov in prebivalcev Ruske federacije, Turkmenistana in Tadžikistana, ki za vstop v schengensko območje potrebujejo vizum in nameravajo obiskati Slovenijo.

Za vizum za kratkoročno bivanje lahko zaprosite:

- brez predhodne rezervacije termina v 19 vizumskih centrih Republike Slovenije v Ruski federaciji: http://www.vfsglobal.com/slovenia/russia/english/contact_us.html
Uporaba storitev vizumskega centra VFS Global, za katere boste plačali 25,5 EUR v rubeljski protivrednosti, je prostovoljna.
- s predhodno rezervacijo termina neposredno na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi.
Za rezervacijo termina se obrnite na vizumski center VFS Global po telefonu: +7 499 703 34 56, +7 499 705 12 26 ali prek spleta.

Ožji družinski člani državljanov EU imajo prednostno obravnavo pri pridobitvi termina za oddajo vloge na veleposlaništvu.

Kontaktne podatke in informacije o delovnem času slovenskih vizumskih centrov najdete tukaj: http://www.vfsglobal.com/slovenia/russia/english/contact_us.html

Več informacij o vizumih, stroških storitev vizumskega centra in postopku oddaje vloge prek vizumskega centra najdete tukaj: http://www.vfsglobal.com/slovenia/russia/english/index.html

Slovenski vizumski centri, ki jih upravlja VFS Global, delajo po navodilu veleposlaništva. Vse vizumske vloge obdela veleposlaništvo, ki tudi sprejema vse odločitve o izdaji vizumov.

Vloge za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje lahko naslednje skupine prosilcev na podlagi vnaprej dogovorjenega termina po elektronski pošti consmoscow.mzz(at) gov.si ali telefonsko na +7 499 730 95 04 ali +7 499 730 95 06 vložijo na konzularnem oddelku veleposlaništva Slovenije:
• imetniki diplomatskih in službenih potnih listov,
• družinski člani državljanov EU in Švice, ki jih zajema Direktiva 2004/38/ES.

Če ste vizumsko vlogo oddali prek slovenskega vizumskega centra, ki ga upravlja VFS Global, lahko statusu vaše vloge sledite prek spleta ali prek klicnega centra VFS Global:  +7 (499) 703-34-56, +7 (499) 705-12-26. Za kakršna koli vprašanja v zvezi z vizumskim postopkom so vam na voljo elektronska pošta: info.slovenia(at)vfshelpline.com in telefonski številki +7 (499) 703-34-56, +7 (499) 705-12-26,  sicer od 9.00 do 18.00 (od ponedeljka do petka).

Če ste vizumsko vlogo oddali neposredno na konzularnem oddelku veleposlaništva Slovenije lahko vaša vprašanja glede postopka naslovite na consmoscow.mzz(at)gov.si ali pokličete na telefonski številki +7 495 730 95 04 in +7 495 730 95 06 od 14.00 do 17.00 (od ponedeljka do petka).

Prosimo upoštevajte, da vloge za izdajo dovoljenja za prebivanje in vloge za nacionalne (dolgoročne) vizume lahko oddate samo neposredno na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi, in sicer samo na podlagi predhodno rezerviranega termina.

 

 

Kako zaprositi za vizum za kratkoročno bivanje (vizum C)?

Praviloma morajo prosilci vizumske vloge oddati osebno.

Za oddajo vloge sledite tem trem korakom:

1. Preverite, ali potrebujete termin za oddajo vloge za izdajo vizuma. Če ga potrebujete, se dogovorite za termin.

2. Prenesite, natisnite, izpolnite in podpišite vizumsko vlogo ter pripravite vse zahtevane dokumente (glejte seznam v poglavju »Kaj moram predložiti skupaj z vlogo za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje?«).

Skrbno preverite, ali ste pripravili vse zahtevane dokumente. Dokumente zložite tako, kot si sledijo v seznamu zahtevanih dokumentov.

Če ne boste predložili osnovnih zahtevanih dokumentov, kot so vloga za izdajo vizuma, potna listina, fotografija, prstni odtisi, kjer je to potrebno, in vizumska taksa, vaša vizumska vloga ne bo sprejeta. Če pravočasno ne predložite drugih zahtevanih dokumentov, lahko pride tudi do zavrnitve izdaje vizuma.

3. Vlogo oddajte skupaj z vsemi zahtevanimi spremnimi dokumenti

Pri oddaji vizumske vloge boste seznanjeni, kdaj predvidoma bo potna listina pripravljena za prevzem (potna listino z vizumom ali informacija o zavrnitvi izdaje vizuma).

Pri oddaji vloge na slovenskem vizumskem centru, ki ga upravlja VFS Global, boste obveščeni o času, ki je potreben za obdelavo vizumske vloge. Kje se nahaja vaša vizumska vloga oziroma potni list, lahko spremljate na spletni strani vizumskega centra na podlagi referenčne številke, ki jo prejmete ob oddaji vloge in ki je natisnjena na potrdilu o plačilu vizumske takse.