Veleposlaništvo RS Moskva /Izobraževanje /

Izobraževanje

Veleposlaništvo v sodelovanju s pristojnimi ustanovami skrbi za promocijo slovenskega izobraževanja in znanosti v Ruski federaciji ter zagotavlja pomoč pri vzpostavljanju stikov med ustanovami na slovenski in ruski strani.

Ključno podlago za sodelovanje na tem področju predstavlja Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju, ki je bil podpisan v Moskvi 17. novembra 1995, in v skladu s katerim strani podpisujeta dvoletne programe sodelovanja.

Veleposlaništvo je prav tako dejavno na področju sodelovanja med Evropsko unijo in Rusko federacijo v kulturi in izobraževanju. V tem okviru redno sodeluje na dogodkih, ki jih organizirajo države članice skupaj z Delegacijo Evropske unije v Ruski federaciji.  

Štipendije Republike Slovenije za ruske študente

V skladu z omenjenim sporazumom Slovenija vsako leto nameni določeno število mesečnih štipendij ruskim študentom. Podrobnejše informacije o pogojih in načinu prijave lahko najdete na spletni strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Slovenski jezik v Rusiji

Veleposlaništvo posebej intenzivno vzdržuje stike z dvema univerzama v Ruski federaciji, kjer se predava slovenski jezik, in z njima izvaja skupne projekte:

Ustanova, ki v Sloveniji skrbi za vzdrževanje stikov z lektorati slovenskega jezika, oskrbovanje z literaturo in organizacijo dogodkov, je Center za slovenščino kot drugi tuji jezik, ki deluje v okviru Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Center širi vedenje o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi v mednarodnem okviru, spodbuja mednarodno slovenistično raziskovanje, organizira strokovna in znanstvena srečanja ter razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika.

Tečaji slovenskega jezika

Vse informacije o tečajih slovenščine lahko najdete na spletni strani Centra za slovenščino, ki razvija tudi spletne tečaje.

V šolskem letu 2018/2019 smo na veleposlaništvu ponovno vzpostavili dopolnilni pouk slovenščine za otroke slovenske skupnosti.

Zavod Lomonosov

Minister za zunanje zadeve RS Karl Erjavec in rektor Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova Viktor Sadovničij sta februarja 2017 ob robu obiska predsednika Boruta Pahorja v Moskvi podpisala Memorandum med Vlado RS in Moskovsko državno univerzo M. V. Lomonosova o splošnem okviru o ustanovitvi slovenske podružnice Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova v Kopru. Podružnica se imenuje Zavod Lomonosov.

Kontakt veleposlaništva: +7 495 737 6355, e-pošta: sloembassy.moscow(at)gov.si  

Uporabne povezave