Veleposlaništvo RS Moskva /Novice /
10.01.2013  

Obvestilo o javnih razpisih za sofinanciranje programov in projektov Slovencev v zamejstvu in po svetu v letu 2013

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu jе na svoji spletni strani (http://www.uszs.gov.si/si/o_organu/javne_objave/) objavil javni razpis za sofinanciranje programov in projektov Slovencev v zamejstvu in po svetu v letu 2013.

Več informacij o javnem razpisu za razpisno področje A – finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je dostopnih na spletni strani http://www.uszs.gov.si/fileadmin/uszs.gov.si/pageuploads/besedilo_razpisa_A_2013.pdf, za razpisno področje B – finančna podpora Slovencem po svetu pa na povezavi http://www.uszs.gov.si/fileadmin/uszs.gov.si/pageuploads/besedilo_razpisa_B_2013.pdf.

Prosilci morajo zaprte in jasno označene prijave poslati na Urad do 7. februarja 2013 (kot dokazilo o oddaji velja poštni žig). Pravne in fizične osebe iz zamejstva (z izjemo Slovencev na avstrijskem Štajerskem) vloge do istega roka pošljejo osrednjim organizacijam Slovencev v zamejstvu, ki so navedene v besedilu razpisa.