Veleposlaništvo RS Moskva /Novice /
16.05.2017  

Mednarodni ženski klub

Mednarodni ženski klub (The International Women’s Club of Moscow - IWC) je  bil ustanovljen l. 1978. Je eden največjih multietničnih ženskih klubov v Moskvi in šteje okrog 400 članov iz 115 držav, med katerimi so predstavniki diplomatskega zbora - soproge diplomatov, na tujem živeči visokokvalificirani  delavci pa tudi ruski državljani  (5%).

Osnovni cilj kluba, ki mu tretje leto zapored predseduje soproga veleposlanika Republike Slovenije Viktoria Šeligo, je promocija humanitarnih vrednot, kulture, multietničnega druženja in skupnih interesov članov kluba. V središču aktivnosti kluba leži tudi dobrodelna dejavnost. Trenutno klub vodi 20 projektov, ki so namenjeni izboljšanju življenjskih pogojev pomoči potrebnih ranljivih skupin, predvsem otrokom, osebam s posebnimi potrebami in starejšim, vključno s programi reintegracije žensk po prestajanju zaporne kazni, nabavo medicinske opreme za zdravstvene ustanove, vključno s prostovoljno pomočjo (pedagogi, zdravniki, prevajalci, organizacija dostave živil), tako fizično kot tudi finančno. Projekti vodijo koordinatorji.

Dobrodelni projekti temeljijo na dveh dogodkih: tradicionalni Zimski bazar, ki je glavni in medijsko najbolj odmeven dobrodelni dogodek Mednarodnega ženskega kluba. Slednji s pomočjo zbranih sredstev izvaja oziroma sodeluje pri izvajanju dobrodelnih programov pomoči potrebnim skozi celo naslednje leto in si z zajetnim kulturnim programom in pestro kulinarično ponudbo tudi prizadeva za promocijo multietnične podobe sveta. Tradicionalni dobrodelni Zimski bazar poteka konec novembra v prostorih hotela Radisson-Slavyanskaja v Moskvi in se ga udeležijo predstavniki več kot 80 rezidenčnih diplomatskih predstavništev, mednarodnih organizacij in tujih podjetij. Donacije v imenu diplomatskih predstavništev in tujih podjetij se podelijo v obliki žrebanj z darili. Letno se Zimskega bazarja udeleži nad tri tisoč obiskovalcev.

27. Zimski bazar, ki je potekal 28. novembra 2015, se je udeležilo 57 diplomatskih predstavništev, akreditiranih v Moskvi, je zbral  5,4 mio RUB za dobrodelne projekte Mednarodnega ženskega kluba. Izkupiček zadnjega, 28. Zimskega bazarja je bil še bolj prepričljiv – 6,3 mio RUB ob sodelovanju 56 veleposlaništev.
V obdobju 2016-2017 je Mednarodni ženski klub pod okriljem Viktorije Šeligo priredil večerjo in ples za veleposlaništva v hotelu Metropol v Moskvi, na katerih je bilo zbrano:   leta 2016 - 1,2 mio RUB in leta 2017 – nad 1,3 mio RUB  za dobrodelne projekte Kluba.
Mednarodni ženski klub v Moskvi se je od svojega nastanka v ozkem krogu  na tujem živečih družin razvil v mednarodno skupnost in postal pomemben in prepoznaven dejavnik vsakdanjega življenja diplomatskega zbora, ki prispeva tako k ozaveščanju širokih slojev prebivalstva Moskve z multietnično kulturo, kot tudi k promociji ruske kulture med tujci.

Več informacij o Mednarodnem ženskem klubu in njegovih dogodkih je na voljo na spletnem naslovu: www.iwcmoscow.ru