Veleposlaništvo RS Moskva /Novice /
18.12.2019  

Veleposlaništvo RS v Moskvi objavlja PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

Predmet prodaje je službeno osebno vozilo:

vrsta osebnega vozila: Mercedes – Benz E280
letnik: 2007
datum prve registracije: 2007
prevoženi km na dan 18. 12. 2019: 132.801
Ident. št. - VIN: WDB2110921B238336
barva vozila: črna
Klima: da
Vrsta goriva: bencin

Vozilo se prodaja po načelu "videno – kupljeno".

Interesenti lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilu, vsak delovni dan, na tel. št. +7 495 730 95 05 ali e-naslovu: sloembassy.moscow@gov.si. Ogled vozila je mogoč po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba je Boštjan Cotič (tel. št. +7 495 730 95 05).

Najnižja ponudbena cena je 2.000 EUR.  Vozilo je naprodaj le osebam z diplomatskim statusom v Ruski federaciji.


Način vložitve ponudb
Pisne ponudbe za eno vozilo z vidno oznako "ODPRODAJA SLUŽBENEGA VOZILA" je potrebno predložiti na naslov: Veleposlaništvo RS v Moskvi, Ulitsa Malaya Dmitrovka 14/1, 127006 Moskva. Pisne ponudbe z vidno oznako "ODPRODAJA SLUŽBENEGA VOZILA" se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na e-naslov: sloembassy.moscow@gov.si.

Rok za oddajo ponudb je 20 dni od objave na spletni strani veleposlaništva. Obravnavane bodo ponudbe, oddane priporočeno po pošti ali jih bo veleposlaništvo prejelo po elektronski naslov, najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti svoje podatke (naziv, naslov), kontaktne podatke, ponudbeno ceno ter izjavo o vezanosti dane ponudbe vsaj 30 dni.


Sklenitev pogodbe
Vozilo bo prodano kupcu, ki bo za vozilo ponudil najvišjo ceno.

Kupec je dolžan celotno kupnino v enkratnem znesku, plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe. Plačilo kupnine, v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Vse stroške v zvezi s prodajo vozila, plača kupec.

Veleposlaništvo bo prenos in izročitev vozila opravilo po plačilu celotne kupnine, kupec pa ga je dolžan prevzeti v petih dneh od plačila celotne kupnine, na naslovu Moskva, Ulitsa Malaya Dmitrovka 14/1.

Veleposlaništvo lahko ustavi ta postopek do sklenitve prodajne pogodbe.
 
Datum objave: 18. 12. 2019

Datum izteka 20 dnevnega roka za objavo: 08. 01. 2020