Veleposlaništvo RS Moskva /Novice /
10.05.2011  

Informacija o zakonodajnih referendumih o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Informacija o zakonodajnih referendumih o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

 

V Uradnem listu RS so bili objavljeni odloki o razpisu zakonodajnih referendumov o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki bodo v nedeljo 05.06.2011.

Želimo vas obvestiti, da bo tudi tokrat volišče med 09.00 in 17.00 odprto na veleposlaništvu RS v Moskvi, M. Dmitrovka 14/I. .

Volivci s stalnim bivališčem v tujini (izseljenci), bodo na svoj naslov prejeli obvestilo o poteku referenduma in možnostih glasovanja. V primeru, da želijo glasovati po pošti morajo Državni volilni komisiji do 21.05.2011 poslati zahtevek za glasovanje po pošti.

Volivci, ki so v tujini le začasno (zdomci) morajo Državni volilni komisiji do 21.05.2011 posredovati zahtevek za glasovanje na diplomatsko konzularnem predstavništvu ali po pošti.

Podpisane in skenirane zahtevke lahko posredujete na spletni naslov Državne volilne komisije (rvk(at)gov.si) ali na faks +386-1-433-12-69.

Zahtevke za glasovanje na DKP ali po pošti lahko za izseljence in zdomce najdete na spletnem naslovu Državne volilne komisije: http://www.dvk.gov.si/.

 

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (OdZPDZC-1)

Na podlagi 12., 22. in 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 12. 4. 2011 sprejel

O D L O K

o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (OdZPDZC-1)

I

Na podlagi zahteve 31 poslank in poslancev, ki jo je Državni zbor prejel 5. aprila 2011, se razpiše zakonodajni referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki ga je Državni zbor sprejel 29. marca 2011.

II

Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) (EPA 1502-V), ki ga je sprejel Državni zbor na seji 29. marca 2011?«

III

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 21. april 2011.

IV

Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 5. junija 2011.

V

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 005-02/11-5/3

Ljubljana, dne 12. aprila 2011

 EPA 1766-V

Državni zbor Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (OdZPIZ-2)

Na podlagi 12., 22. in 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 21. 4. 2011 sprejel

O D L O K

o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (OdZPIZ-2)

I

Na podlagi zahteve več kot 40.000 volivk in volivcev, ki jo je Državni zbor prejel 21. aprila 2011, se razpiše zakonodajni referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državni zbor sprejel 23. decembra 2010.

II

Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 23. decembra 2010?«.

III

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 23. april 2011.

IV

Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 5. junija 2011.

V

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 005-02/11-6/2

Ljubljana, dne 21. aprila 2011

EPA 1794-V

Državni zbor

Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

 

 

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A)

Na podlagi 12., 22. in 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 21. 4. 2011 sprejel

O D L O K

o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A)

I

Na podlagi zahteve 33 poslank in poslancev, ki jo je Državni zbor prejel 11. februarja 2011, se razpiše zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je Državni zbor sprejel 4. februarja 2011.

II

Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 4. februarja 2011?«.

III

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 23. april 2011.

IV

Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 5. junija 2011.

V

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 005-02/11-2/10

Ljubljana, dne 21. aprila 2011

EPA 1595-V

Državni zbor

Republike Slovenije

dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik