Veleposlaništvo RS Moskva /Izobraževanje /

Izobraževanje

Veleposlaništvo v sodelovanju s pristojnimi inštitucijami skrbi za promocijo slovenskega izobraževanja in znanosti v Ruski federaciji ter nudi pomoč pri vzpostavljanju stikov med partnerskimi ustanovami na slovenski in ruski strani.

Ključno podlago za sodelovanje na tem področju predstavlja Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju, ki je bil podpisan v Moskvi 17. novembra 1995, in v skladu s katerim strani podpisujeta dvoletne programe sodelovanja na omenjenih področjih (Program sodelovanja v kulturi, znanosti, izobraževanju in športu v obdobju 2016-2018).

Prav tako je veleposlaništvo aktivno tudi na področju sodelovanja med Evropsko unijo in Rusko federacijo v kulturi in izobraževanju. V tem okviru redno sodeluje na dogodkih, ki jih organizirajo države članice skupaj z Delegacijo Evropske unije v Moskvi.  

 

Štipendije Republike Slovenije za ruske študente

V skladu z omenjenim sporazumom Slovenija vsako leto nameni določeno število mesečnih štipendij ruskim študentom. Podrobnejše informacije o pogojih in načinu prijave lahko najdete na spletni strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

 

Slovenski jezik v Rusiji

Veleposlaništvo posebej intenzivno vzdržuje stike z dvema univerzama v Ruski federaciji, kjer predavajo slovenski jezik, in z njima izvaja skupne projekte:

Inštitucija, ki v Sloveniji skrbi za vzdrževanje stikov z lektorati slovenskega jezika, oskrbovanje z literaturo in organizacijo dogodkov, je Center za slovenščino kot drugi tuji jezik, ki deluje v okviru Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Center širi vedenje o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi v mednarodnem okviru, spodbuja mednarodno slovenistično raziskovanje, organizira strokovna in znanstvena srečanja ter razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika.

 

Tečaji slovenskega jezika

Vse informacije o tečajih slovenščine lahko najdete na spletni strani Centra za slovenščino, učbeniki pa so na voljo v knjigarni Filozofske fakultete. Obstaja tudi možnost učenja slovenščine na daljavo, ki ga organizira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za popotnike po Sloveniji je na voljo internetna stran Slovenian For Travelers, kjer so zbrani osnovni izrazi pogovorne slovenščine. Digital Dialectics je spletna stran, ki nudi posameznikom individualno učenje osnov slovenščine.

V šolskem letu 2018/2019 smo na veleposlaništvu ponovno vzpostavili dopolnilni pouk slovenščine za otroke slovenske skupnosti.

 

Kontakt: +7 495 737 6355, e-pošta: sloembassy.moscow(at)gov.si  

Uporabne povezave